Czech SDK Metadata

From Engineering Client Portal

Engineering Portal breadcrumbArrow.png Digital breadcrumbArrow.png International DCR breadcrumbArrow.png Czech SDK Metadata

Content

Key Popis Hodnoty VDO Hodnoty LiveStream Poznámka / Příklad použití Povinné
assetid Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) custom but no special characters custom but no special characters 1553931_31_08_2016-vicepremier Ano
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “content” “content” Ano
program Popis obsahu Název pořadu název kanálu př ČT1, Nova, Prima, … Ano
title Bližší popis obsahu Název epizody Název pořadu (v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak vyplnit pouze název kanálu) Ano
length Délka vysílaného videoobsahu. Používá se i pro jednoznačné rozlišení VOD a živého vysílání. Jedná se o délku právě přehrávaného obsahu/souboru. Pokud je obsah např. jen částí pořadu, uvádí se délka této přehrávané části pořadu. Délka pořadu v sekundách vždy "86400" Ano
airdate Datum vysílání, v případě, že nelze vyplnit korektní hodnotu, prosíme použít konstantu "19700101 00:00:01" Datum a čas vystavení videoobsahu online. YYYYMMDD HH24:MI:SS Půlnoc aktuálního dne ve formátu YYYYMMDD 00:00:00 Ano
isfullepisode Označení, zda je přehrávaný videoobsah celou epizodou či jen její částí. “y” – celá epizoda, “n” – část epizody vždy "y" Ano
crossId1 Identifikátor typu IDEC Označení originálního „pořadu“ (neboli ID epizody), z jakého byl online umístěný videoobsah vytvořen. Tedy může se stát celkem běžná situace, kdy do TV internetového archivu jsou vloženy např. tři samostatné videosoubory s unikátními AssetID, přičemž všechny tři vznikly z jednoho konkrétního pořadu (např. tři části zábavného pořadu). Všechny tři videosoubory z výše uvedeného příkladu budou mít v položce c0 stejnou hodnotu. Identifikátor (typu IDEC v ČT) – aby mohl být využit pro harmonizaci online a TV dat měl by být tento interní identifikátor i součástí vysílacích protokolů TV stanic. v objektu metadat nastavte "crossId1" : "" Ano
c1 Kód TV stanice pro živé vysílání prázdné, implementace : "nol_c1":"p1," implementace : "nol_c1":"p1,value" kde value = Kód živě vysílané stanice používaný ve výstupních datech projektu měření TV sledovanosti. viz. aktuální příloha referenční příručky „ Příloha RP 13 - Seznam stanic.xlsx„ Pokud živé vysílání neodpovídá žádné TV stanici, tak použít kód 9999. Ano
c2 TV Ident pro VOD implementace : "nol_c2" : "p2,value" kde value = Pro co nejlepší zajištění harmonizace dat online měření PEM D s daty TV metrového projektu doporučuje me využívat TV IDENT jako další identifikátor online obsahu. Pokud v době uvedení obsahu online není TVIDENT k dispozici, zůstává c2 nevyplňené (a je možné ho vyplnit později). TVIdent - stejný jako ve vysílacích protokolech TV stanic prázdné, implementace : "nol_c2":"p2," Ne
segB Detailnější kategorizace video obsahu. Programový typ (kódy dle televizního číselníku) Programový typ přehrávaného obsahu v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak posílat prázdné: implementace "segB":"" Ano
segC Detailnější kategorizace video obsahu. prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" Ano
adloadtype Pomocná položka CMS tagu. Způsob nahrávní vkládání reklam: 1. Linear – odpovídá TV vkládání reklam 2. Dynamické – Dynamic Ad Insertion (DAI) “1” – Lineární “2” – Dynamické “1” – Lineární “2” – Dynamické Pro epizody s dynamicky vkládanými pre/mid/postrolly = 2 Ano
hasAds Pomocná položka CMS tagu. Označení, zda přehrávaný obsah podporuje vkládání reklam. “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) 1) AVoD bez reklam - pokud je uživatel zalogován nebo jsou reklamy deaktivovány na CMS úrovni nebo nejsou žádné reklamy = 0 2) AVoD s reklamou (bez ohledu na počet či typ reklam) - pokud uživatel není zalogován, reklamy jsou povoleny na úrovni CMS a reklamy jsou připraveny k vložení =1 3) SVoD bez reklam (aktuální nastavení – uživatel s předplatným sleduje obsah bez reklam) =0 4) SVoD s reklamou (např. uživatel má "dětský balíček" a může sledovat dětské pořady bez reklam, ale ostatní obsah je s reklamou) =1 Ano

example of metadata object for content

var contentMetadataObject = {
 "assetid": "cz-500358-98731568435405",
 "type": "content",
 "program": "Vítejte na svobodě",
 "title": "2. díl - 20.6.2018 20:00",
 "length": "3359",
 "airdate": "20180620 20:00:00",
 "isfullepisode": "y",
 "crossId1": "915 954 39504",
 "nol_c1": "p1,",
 "nol_c2": "p2, 651678089925925",
 "segB": "011",
 "segC": "",
 "adloadtype": "2",
 "hasAds": "1"
};