Czech SDK Metadata

From Engineering Client Portal

Engineering Portal breadcrumbArrow.png Digital breadcrumbArrow.png International breadcrumbArrow.png Czech SDK Metadata

Content

Key Popis Hodnoty VDO Hodnoty LiveStream Poznámka / Příklad použití Povinné
assetid Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) custom but no special characters custom but no special characters 1553931_31_08_2016-vicepremier Ano
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “content” “content” Ano
program Popis obsahu Název pořadu název kanálu př ČT1, Nova, Prima, … Ano
title Bližší popis obsahu Název epizody Název pořadu (v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak vyplnit pouze název kanálu) Ano
length Délka vysílaného videoobsahu. Používá se i pro jednoznačné rozlišení VOD a živého vysílání. Jedná se o délku právě přehrávaného obsahu/souboru. Pokud je obsah např. jen částí pořadu, uvádí se délka této přehrávané části pořadu. Délka pořadu v sekundách vždy "0" Ano
airdate Datum vysílání, v případě, že nelze vyplnit korektní hodnotu, prosíme použít konstantu "19700101 00:00:01" Datum a čas vystavení videoobsahu online. YYYYMMDD HH24:MI:SS Půlnoc aktuálního dne ve formátu YYYYMMDD 00:00:00 Ano
isfullepisode Označení, zda je přehrávaný videoobsah celou epizodou či jen její částí. “y” – celá epizoda, “n” – část epizody vždy "y" Ano
crossId1 Identifikátor typu IDEC Označení originálního „pořadu“ (neboli ID epizody), z jakého byl online umístěný videoobsah vytvořen. Tedy může se stát celkem běžná situace, kdy do TV internetového archivu jsou vloženy např. tři samostatné videosoubory s unikátními AssetID, přičemž všechny tři vznikly z jednoho konkrétního pořadu (např. tři části zábavného pořadu). Všechny tři videosoubory z výše uvedeného příkladu budou mít v položce c0 stejnou hodnotu. Identifikátor (typu IDEC v ČT) – aby mohl být využit pro harmonizaci online a TV dat měl by být tento interní identifikátor i součástí vysílacích protokolů TV stanic. v objektu metadat nastavte "crossId1" : "" Ano
c1 Kód TV stanice pro živé vysílání prázdné, implementace : "nol_c1":"p1," implementace : "nol_c1":"p1,value" kde value = Kód živě vysílané stanice používaný ve výstupních datech projektu měření TV sledovanosti. viz. aktuální příloha referenční příručky „ Příloha RP 13 - Seznam stanic.xlsx„ Pokud živé vysílání neodpovídá žádné TV stanici, tak použít kód 9999. Ano
c2 TV Ident pro VOD implementace : "nol_c2" : "p2,value" kde value = Pro co nejlepší zajištění harmonizace dat online měření PEM D s daty TV metrového projektu doporučuje me využívat TV IDENT jako další identifikátor online obsahu. Pokud v době uvedení obsahu online není TVIDENT k dispozici, zůstává c2 nevyplňené (a je možné ho vyplnit později). TVIdent - stejný jako ve vysílacích protokolech TV stanic prázdné, implementace : "nol_c2":"p2," Ne
segB Detailnější kategorizace video obsahu. Programový typ (kódy dle televizního číselníku) Programový typ přehrávaného obsahu v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak posílat prázdné: implementace "segB":"" Ano
segC Detailnější kategorizace video obsahu. prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" Ano
adloadtype Pomocná položka CMS tagu. Způsob nahrávní vkládání reklam: 1. Linear – odpovídá TV vkládání reklam 2. Dynamické – Dynamic Ad Insertion (DAI) “1” – Lineární “2” – Dynamické “1” – Lineární “2” – Dynamické Pro epizody s dynamicky vkládanými pre/mid/postrolly = 2 Ano
hasAds Pomocná položka CMS tagu. Označení, zda přehrávaný obsah podporuje vkládání reklam. “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) 1) AVoD bez reklam - pokud je uživatel zalogován nebo jsou reklamy deaktivovány na CMS úrovni nebo nejsou žádné reklamy = 0 2) AVoD s reklamou (bez ohledu na počet či typ reklam) - pokud uživatel není zalogován, reklamy jsou povoleny na úrovni CMS a reklamy jsou připraveny k vložení =1 3) SVoD bez reklam (aktuální nastavení – uživatel s předplatným sleduje obsah bez reklam) =0 4) SVoD s reklamou (např. uživatel má "dětský balíček" a může sledovat dětské pořady bez reklam, ale ostatní obsah je s reklamou) =1 Ano
clientid OPTIONAL - Vyplní se pouze v případech, kdy by uživatel chtěl přepsat sub-brand, který je asociovaný pro dané AppId. Parent ID Parent ID Ne
vcid OPTIONAL - Vyplní se pouze v případech, kdy by uživatel chtěl přepsat sub-brand, který je asociovaný pro dané AppId. sub-brand ID sub-brand ID Ne

example of metadata object for content

var contentMetadataObject = {
 "assetid": "cz-500358-98731568435405",
 "program": "Vítejte na svobodě",
 "title": "2. díl - 20.6.2018 20:00",
 "length": "3359",
 "airdate": "20180620 20:00:00",
 "isfullepisode": "y",
 "crossId1": "915 954 39504",
 "nol_c1": "p1,",
 "nol_c2": "p2, 651678089925925",
 "type": "content",
 "mediaURL": "",
 "segB": "011",
 "segC": "",
 "adloadtype": "2",
 "hasAds": "1"
};

Key Popis Hodnoty Povinné
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “preroll”, “midroll”, “postroll” Ano
assetid Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) libovolný string but no special characters Ano
c4 Položka v CMS tagu rezervovaná pro identifikátor umožňující připojení popisu reklamy ze systému RTVK obdobně jako v PEM TV datech. "nol_c4" : "p4,value", kde value je ASMEA kód Ano
c5 Detailnější kategorizace video obsahu "nol_c5" : "p5,value" kde value je Atribut (kódy dle televizního číselníku - pro rozlišení reklamy, upoutávek, komerce) Ano
c6 Typ reklamy (stejné hodnoty jako v položce "type") "nol_c6" : "p6,value" kde value je “preroll”, “midroll”, “postroll” Ano
title Popis reklamy. Možné využití pro případy kdy AKA kód není k dispozici. RTB - oznaceni dodavatele reklamy (např. pokud není k dispozici AKA kod ci blizsi popis reklamy). Název reklamy, případně řetězení informací (zadavatel_značka_kategorie), nebo oznacení dodavatele reklamy, kde obsah reklamy není znám Ne
lenght Délka vysílané reklamy v sekundách. (Aby ukazatel délka byl k dispozici i v případech, kdy AKA kód není k dispozici.) Délka vysílané reklamy v sekundách. Ano

example of metadata object for ad

var adMetadataObject = {
 assetid: 'commercial_clip784',
 type: 'preroll',
 length: '15',
 title: 'Ad Tostoriros',
 nol_c4: 'p4,1488725615',
 nol_c5: 'p5,3',
 nol_c6: 'p6,preroll'
};

Static

Key Popis Hodnoty Povinné
type Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. “static” Ano
assetid Unikátní identifikátor pro stránku statického obsahu. Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) libovolný string but no special characters Ano
section Sekce stránky - úroveň 2 Sekce, ve které se HbbTV statický obsah nachází. Ano
segA Kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV - úroveň 1 Např. Název HbbTV aplikace (výběr v HbbTV menu) Ne
segB Detailnější kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV Programový typ (kódy dle televizního číselníku), či jiná kategorizace žánru pro statický obsah Ne
segC Detailnější kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV k diskuzi, cokoliv Ne

example of metadata object for static

  var staticMeta = { 
	     "type":"static",
         "assetid":"hbbtv_home_page",	   
         "section":"SubPage1",
	     "segA":"HomePage",
	     "segB":"",
	     "segC":""
	      };